Контролни блокове

  • контролни-блокове

RS 11

ОПИСАНИЕ

 

RS 11 е модул за радио дистанционно управление на автоматични врати, ролетки, бариери и др., задвижвани от реверсивен моно фазен асинхронен двигател.

Произвежда се по модерни технологии, осигуряващи висока надеждност. Използваният метод за промяна и настройване на шестте заложени параметъра го прави изключително сигурен и удобен за работа. Лесният начин, по който се въвеждат и изтриват от паметта до 50 броя предавателя с плаващ /ролинг/ код, дава възможност за удобно използване в един и същ обект на няколко модула в комбинация.
RS 11 е проектиран и изработен съгласно Европейските норми за този клас устройства. Разчетната му годност /без дистанционните/ е минимум 750 000 работни цикъла.

Техническа спецификация:

Захранващо напрежение 230V +/- 10% 50/60Hz
Собствена консумация /без светещ дисплей/ 0.02A max
Собствена консумация /при светещ дисплей/ 0.05A max
Изход за фотоклетки 24V ac – 8VA max
Максимална мощност на мотора 1200 W
Максимално програмируемо време за работа 120 сек
Стъпка на регулиране 1 сек
Работна радиочестота 433.9 MHz
Габаритни размери в мм. 125 х 85 х 65
Защита на корпуса IP 56
Температурен диапазон на работа -20 / + 65 С°
Батерийно захранване на предавателите Алкална 12V А23

 

Функции:

Старт последователна логика
Нормално отворен вход за управление от бутон
Нормално затворен вход за стоп от фотоклетка
Въвеждане на нов потребител /дистанционно/ програмно
Изтриване на въведен потребител програмно 
Разрешена работа на мотора програмно
Да има ли автоматично затваряне програмно
След колко време да е автоматичното затваряне програмно
Реверсиране след стоп сигнал от фотоклетка програмно

 

ВНИМАНИЕ!
Да се съблюдава правилното включване на фаза и нула към модула.
Да се съблюдава при свързването на мотора посоките на въртенето му да отговарят на посоките изобразени на дисплея – отваряне - О и затваряне - С.
За постигане на максимална дистанция препоръчваме използване на антена АЕ 433. Компромис е използването на проводник с дължина около 30см.