Дубликати на дистанционни


Изработване и копиране на всякакъв модел дистанционни за автоматични, гаражни врати и бариери. Обучение на вградени дистанционни в автомобили HOMELINK. http://www.homelink.com/home/welcome

 

Български производители скачащ код на 433,92 MHz

 • дистанционно-1
 • дистанционно-2
 • дистанционно-3
 • дистанционно-4
 • дистанционно-5
 • дистанционно-6
 • дистанционно-7
 • дистанционно-8

 

 

Дистанционно копиращо дистанционни с фиксиран код на 433,92 MHz

 • дистанционно-копиращо-фиксиран-код-1
 • дистанционно-копиращо-фиксиран-код-2
 • дистанционно-копиращо-фиксиран-код-3

 

Вносни дистанционни с фиксиран код на 433,92 MHz

 • дистанционно-фиксиран-код-вносно-1
 • дистанционно-фиксиран-код-вносно-2
 • дистанционно-фиксиран-код-вносно-3
 • дистанционно-фиксиран-код-вносно-4
 • дистанционно-фиксиран-код-вносно-5

 

Вносни дистанционни със скачащ код на 433,92 и 868 MHz

 • дистанционно-скачащ-код-вносно-1
 • дистанционно-скачащ-код-вносно-2
 • дистанционно-скачащ-код-вносно-3
 • дистанционно-скачащ-код-вносно-4

 

Вносни дистанционни със скачащ код на 433,92 MHz

 • дистанционно-433,92-скачащ-код-вносно-01
 • дистанционно-433,92-скачащ-код-вносно-02
 • дистанционно-433,92-скачащ-код-вносно-03
 • дистанционно-433,92-скачащ-код-вносно-04
 • дистанционно-433,92-скачащ-код-вносно-05
 • дистанционно-433,92-скачащ-код-вносно-06
 • дистанционно-433,92-скачащ-код-вносно-07
 • дистанционно-433,92-скачащ-код-вносно-08
 • дистанционно-433,92-скачащ-код-вносно-09
 • дистанционно-433,92-скачащ-код-вносно-10
 • дистанционно-433,92-скачащ-код-вносно-11

 

Ако не откривате своя модел дистанционни тук или са изчерпани, винаги може да се премине на друг модел, съвместим с Вашия.


При положение че няма съвместими с Вашите дистанционни, се преминава към монтаж на допълнителен приемник, при което старите дистанционни продължават да работят както до сега, а всички закупени нови дистанционни работят паралелно с тях, но през новия приемник.