Изработка на портални врати и огради

Проектиране и изработване на портални врати, оградни врати и оградни платна. Изработка от метални профили (кухи или плътни) по размери съответстващи на отвора на клиента. Разнообразие от модели. Изработване на портали по модел на клиента.

Конзолни врати

Конзолни плъзгащи врати, подходящи за терени с денивелация, входни пространства през които преминават тежки камиони и мотокари. Конзолната система предвижва вратата без водеща релса по земята. Конзолната система улеснява експлоатацията на вратата през зимния период, тъй като не необходимо почистване на снега за да се движи вратата.

 • конзолна-врата-нова-1
 • конзолна-врата-нова-2
 • конзолни-врати-1.1
 • конзолни-врати-1.2
 • конзолни-врати-1.3
 • конзолни-врати-1.4
 • конзолни-врати-1.5
 • конзолни-врати-1.6
 • конзолни-врати-1.7
 • конзолни-врати-1.8
 • конзолни-врати-2.10
 • конзолни-врати-2.11
 • конзолни-врати-2.12
 • конзолни-врати-2.13
 • конзолни-врати-2.14
 • конзолни-врати-2.15
 • конзолни-врати-2.16
 • конзолни-врати-2.17

Плъзгащи портали

Плъзгащите портали са с 2 типа плъзгане: плъзгане по водеща релса от винкел или конзолно плъзгане. Те изискват основата, по която се движат, да е хоризонтална. Плъзгането по водеща релса е подходящо за равни терени и за дълги врати (над 8 метра). Водещата релса не е подходяща за входове, през които преминават тежки камиони, тъй като тя може да се деформира и вратата има вероятност да излезе от релсата. Конзолното плъзгане е подходящо при терени с денивелация и входове, през които преминават тежки камиони. При тях се спестява почистването на трасето на вратата от сняг през зимата и други препятствия, които биха могли да попречат движението на портала.

 • изработка-на-портални-врати-и-огради-плъзгащ-портал-1
 • изработка-на-портални-врати-и-огради-плъзгащ-портал-2
 • изработка-на-портални-врати-и-огради-плъзгащ-портал-3
 • плъзгащ-портал-01
 • плъзгащ-портал-02
 • плъзгащ-портал-03
 • плъзгащ-портал-04
 • плъзгащ-портал-05
 • плъзгащ-портал-06
 • плъзгащ-портал-07
 • плъзгащ-портал-08
 • плъзгащ-портал-09
 • плъзгащ-портал-10
 • плъзгащ-портал-11
 • плъзгащ-портал-12
 • плъзгащ-портал-13
 • плъзгащ-портал-14
 • плъзгащ-портал-15
 • плъзгащ-портал-16

Двукрили портали

Портали, подходящи за терени и отвори, при които няма необходимо място за монтиране на плъзгаща врата. Те са окачени на лагерни панти, които правят движението им леко. Препоръчителна максимална ширина на отвора при монтажа на тези портали е 7 метра (при по-голяма ширина има вероятност крилата да увиснат и да не са стабилни). Те могат да бъдат плътни, ефирни или комбинирани.

 • изработка-на-портални-врати-и-огради-двукрил-портал-1.1
 • изработка-на-портални-врати-и-огради-двукрил-портал-1.2
 • изработка-на-портални-врати-и-огради-двукрил-портал-1.3
 • изработка-на-портални-врати-и-огради-двукрили-портали-1.4
 • изработка-на-портални-врати-и-огради-двукрили-портали-1.5
 • изработка-на-портални-врати-и-огради-двукрили-портали-1.6
 • изработка-на-портални-врати-и-огради-двукрили-портали-1.7
 • изработка-на-портални-врати-и-огради-двукрили-портали-1.8
 • изработка-на-портални-врати-и-огради-двукрили-портали-1.9
 • изработка-на-портални-врати-и-огради-двукрили-портали-2.11
 • изработка-на-портални-врати-и-огради-двукрили-портали-2.12
 • изработка-на-портални-врати-и-огради-двукрили-портали-2.13
 • изработка-на-портални-врати-и-огради-двукрили-портали-2.14
 • изработка-на-портални-врати-и-огради-двукрили-портали-2.15
 • изработка-на-портални-врати-и-огради-двукрили-портали-2.16
 • изработка-на-портални-врати-и-огради-двукрили-портали-2.17
 • изработка-на-портални-врати-и-огради-двукрили-портали-2.18
 • изработка-на-портални-врати-и-огради-двукрили-портали-2.19
 • изработка-на-портални-врати-и-огради-двукрили-портали-2.21
 • изработка-на-портални-врати-и-огради-двукрили-портали-2.22
 • изработка-на-портални-врати-и-огради-двукрили-портали-3.24
 • изработка-на-портални-врати-и-огради-двукрили-портали-3.28
 • изработка-на-портални-врати-и-огради-двукрили-портали-3.30
 • изработка-на-портални-врати-и-огради-двукрили-портали-3.31
 • изработка-на-портални-врати-и-огради-двукрили-портали-3.32
 • изработка-на-портални-врати-и-огради-двукрили-портали-3.33
 • изработка-на-портални-врати-и-огради-двукрили-портали-3.34
 • изработка-на-портални-врати-и-огради-двукрили-портали-3.35
 • изработка-на-портални-врати-и-огради-двукрили-портали-3.36
 • изработка-на-портални-врати-и-огради-двукрили-портали-3.37

Огради

Преградна ограда в складово пространство, височина 4 метра с автоматична плъзгаща врата без водеща релса - завод Престиж гр. Велико Търново.

 • ограда-01
 • ограда-02
 • ограда-03
 • ограда-04
 • ограда-05