Контрол на достъпа

Автономни системи

 • контрол-на-достъпа-автономни-системи-1
 • контрол-на-достъпа-автономни-системи-2
 • контрол-на-достъпа-автономни-системи-3

Подходящи за ограничаване достъпа на малки офиси, жилищни сгради и асансьори. Ограничението се извършва с монтажа на безконтактен четец, който разчита чипове или карти. При разпознаване на абонат с разрешен достъп системата пропуска абоната да премине през вратата или да ползва асансьора. При тези системи въвеждането и изтриването на потребители става ръчно от домоуправителя на сградата или мениджъра на офиса.

Контрол на достъпа с отчет

 • контрол-на-достъп-с-отчет-0
 • контрол-на-достъп-с-отчет-1
 • контрол-на-достъп-с-отчет-10
 • контрол-на-достъп-с-отчет-11
 • контрол-на-достъп-с-отчет-2
 • контрол-на-достъп-с-отчет-3
 • контрол-на-достъп-с-отчет-4
 • контрол-на-достъп-с-отчет-5
 • контрол-на-достъп-с-отчет-6
 • контрол-на-достъп-с-отчет-7
 • контрол-на-достъп-с-отчет-9
 • контрол-на-достъп-с-отчет-турникет

Системи, в които всички четци са свързани в единна система, и се управляват от софтуер. Всички събития се запаметяват на компютъра и във всеки един момент може да се провери даден абонат колко пъти и къде е влизал. Системата позволява да се дава временен достъп на абонати. Системите, използвани в офиси и бизнес сгради, поддържат функцията Anti-Passback на главния вход, т.е., даден картопритежател няма да бъде пропуснат два последователни пъти през една контролна точка, или даден абонат не може да влезе или излезе два последователни пъти. Този човек ще бъде пропускан, само ако има последователно влизане – излизане – влизане – излизане и т.н. Системата е с автономно захранване и при отпадане на мрежовото захранване продължава да работи и съхранява събитията.