Автономни системи

  • контрол-на-достъпа-автономни-системи-1
  • контрол-на-достъпа-автономни-системи-2
  • контрол-на-достъпа-автономни-системи-3

Подходящи за ограничаване достъпа на малки офиси, жилищни сгради и асансьори. Ограничението се извършва с монтажа на безконтактен четец, който разчита чипове или карти. При разпознаване на абонат с разрешен достъп системата пропуска абоната да премине през вратата или да ползва асансьора. При тези системи въвеждането и изтриването на потребители става ръчно от домоуправителя на сградата или мениджъра на офиса.